สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
ผลิตภัณฑ์ร้านค้าแม่กรณ์
หมอข้าว

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 100% - ใช้ป้องกันหอยเชอร์รี่และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคชนิดต่างๆ

หมอปาล์ม

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันโรคด้วงและโรคปาล์มทุกๆ ชนิด - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว - รักษาปาล์มกระเทยได้ผล 100% 

หมอผลไม้

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันแมลงและรักษาอาการโคนเหลือง ใบเน่า ป้องกันโรคเน่าทุกๆ ชนิด - สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ ทำให้ผลไม้มีรสชาติดีเยี่ยม

หมอพืชผัก-พืชไร่

- ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อโรคทุกๆ ชนิด ได้ดีเยี่ยม และป้องกันโรคเน่าทุกๆ ชนิด - สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติดีเยี่ยม 

หมอมันสำปะหลัง

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันโรคเอสในมัน และป้องกันเพลี้ยทุกๆ ชนิด - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว - มันอายุ 5 เดือน ขุดขายได้

หมอยางพารา

 - ใช้รักษาดินเน่าเสียส ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันโรคยางทุกๆ โรค ได้ผลดีเยี่ยม - เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้น - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว - รักษาหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% 

หมออ้อย

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันแมลงและโรคที่เกิดขึ้นกับอ้อยได้ผล 100% - สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ 25-30 ตัน ต่อ 1 ไร่ 

ปุ๋ยธาตุอาหารรอง-เสริม

 ประโยชน์ของธาตุอาหารรอง-เสริม - กลุ่ม พี.ดี กรดซิลิคอน ช่วยเพิ่มไส้เดือน เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มผลผลิต - กลุ่มกรดซิลิคอน+แร่ทองคำ ช่วยป้องกันแมลง เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มผลผลิต - กลุ่ม พี.ด๊ กรดซิลิคอน+แร่ทองคำ ช่วยป้องกันแมลง เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มไส้เดือน เพิ่มผลผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม อย่างคร

ควิกวัน (H4Sio4)

 ใช้ทาหน้ายาง เพื่อสมานผลที่ถูกกรีดลึก รักษาหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% ทำให้เนื้อเยื่อและเปลือกยางผสานกันได้อย่างรวดเร็ว หน้ายางที่ตายแล้วก็จะกลับมานิ่ม น้ำยางจะออกเพิ่มมากขึ้น 50% 

หมอข้าว เซฟซอยล์ไม่กลัวแล้ง

 เกษตรกรแนวใหม่ ไม่ง้อฝน ฉีดพ่นเห็นผลไว ใช้ได้ทั้งปรับปรุงดิน บำรุงพืช เซฟซอยล์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัย จากผลิตทางการเกษตร การกรมพัฒนาที่ดิน หม้อข้าวไม่กลัวแล้ง แก้ปัญหาข้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ บำรุงต้น แตกกอใหญ่ ใบเขียวทน ฉีดพ่นแก้ฝน ทิ้งช่วงได้หายห่วง ป้องกันโรคและแมลง เร่งการสร้างแป้ง แก้ปัญหาเมล็ดลีบ