สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
ผลิตภัณฑ์โครงการ
ปุ๋ยกรดซิลิคอน 23 ยางพารา แบบชนิดเม็ด 50 กก.

-ใช้ได้ดีกับยางพารา ทั้งต้นยางหนุ่มและยางแก่ ใช้ได้ทุกช่วงอายุของการเจริญเติบโต
( ปีละ 1 กำมือ 6 ปีขึ้นไปต้นละ 1 กก. )

ปุ๋ยกรดซิลิคอน 23 พืช ผัก ผลไม้ แบบชนิดเม็ด 50 กก.

ใช้ได้ดีกับพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ทั้งนาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ลำไย อ้อย ลิ้นจี่ และผลไม้อื่นๆ ช่วยเพิ่มรสชาติในพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ช่วยป้องกันศัตรูพืชและเพิ่มธาตุอาหารในดิน

ปุ๋ยกรดซิลิคอน 23 ปาล์มน้ำมัน แบบชนิดเม็ด 50 กก.

-ใช้ได้ดีกับปาล์ม ทั้งต้นปาล์มหนุ่มและปาล์มแก่ ใช้ได้ทุกช่วงอายุของการเจริญเติบโต 
แก้ปัญหาอาการปาล์มเป็นกระเทยได้ดี  รวมทั้งยังส่งเสริมให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่  ไม่ขาดคอ  ช่วยป้องกันโรคที่ระบาดในต้นปาล์มได้อีกด้วย

วิธีการใส่ปุ๋ย
อายุปาล์มตั้งแต่แรกปลูก - 3 ปีๆละ 300 กรัม/ปี   
4-6  ปีขึ้นไปต้นละ 500 กรัม/ปี     
7-9ปีขึ้นไปต้นละ 1 - 1.5 กก./ปี    
10ปี ขึ้นไป   ต้นละ 2 กก. /ปี

ปุ๋ยแอลดี แบบชนิดเม็ด 50 กก.

ใช้ได้ดีกับพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ทั้งนาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ลำไย อ้อย ลิ้นจี่ และผลไม้อื่นๆ ช่วยเพิ่มรสชาติในพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ช่วยป้องกันศัตรูพืชและเพิ่มธาตุอาหารในดิน