สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

ควิกวัน (H4Sio4)

 ใช้ทาหน้ายาง เพื่อสมานผลที่ถูกกรีดลึก รักษาหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% ทำให้เนื้อเยื่อและเปลือกยางผสานกันได้อย่างรวดเร็ว หน้ายางที่ตายแล้วก็จะกลับมานิ่ม น้ำยางจะออกเพิ่มมากขึ้น 50% 

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --