สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

หมอข้าว เซฟซอยล์ไม่กลัวแล้ง

 เกษตรกรแนวใหม่ ไม่ง้อฝน ฉีดพ่นเห็นผลไว ใช้ได้ทั้งปรับปรุงดิน บำรุงพืช เซฟซอยล์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัย จากผลิตทางการเกษตร การกรมพัฒนาที่ดิน หม้อข้าวไม่กลัวแล้ง แก้ปัญหาข้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ บำรุงต้น แตกกอใหญ่ ใบเขียวทน ฉีดพ่นแก้ฝน ทิ้งช่วงได้หายห่วง ป้องกันโรคและแมลง เร่งการสร้างแป้ง แก้ปัญหาเมล็ดลีบ

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --