สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

ปุ๋ยกรดซิลิคอน 23 ยางพารา แบบชนิดเม็ด 50 กก.

-ใช้ได้ดีกับยางพารา ทั้งต้นยางหนุ่มและยางแก่ ใช้ได้ทุกช่วงอายุของการเจริญเติบโต
( ปีละ 1 กำมือ 6 ปีขึ้นไปต้นละ 1 กก. )

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --