สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

ปุ๋ยแอลดี แบบชนิดเม็ด 50 กก.

ใช้ได้ดีกับพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ทั้งนาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ลำไย อ้อย ลิ้นจี่ และผลไม้อื่นๆ ช่วยเพิ่มรสชาติในพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ช่วยป้องกันศัตรูพืชและเพิ่มธาตุอาหารในดิน

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --