สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

หมอผลไม้

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันแมลงและรักษาอาการโคนเหลือง ใบเน่า ป้องกันโรคเน่าทุกๆ ชนิด - สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ ทำให้ผลไม้มีรสชาติดีเยี่ยม

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --