สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

หมอพืชผัก-พืชไร่

- ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อโรคทุกๆ ชนิด ได้ดีเยี่ยม และป้องกันโรคเน่าทุกๆ ชนิด - สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติดีเยี่ยม 

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --