สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

หมอมันสำปะหลัง

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันโรคเอสในมัน และป้องกันเพลี้ยทุกๆ ชนิด - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว - มันอายุ 5 เดือน ขุดขายได้

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --