สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

หมอยางพารา

 - ใช้รักษาดินเน่าเสียส ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันโรคยางทุกๆ โรค ได้ผลดีเยี่ยม - เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้น - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว - รักษาหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% 

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --