สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

หมออ้อย

 - ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม - ป้องกันแมลงและโรคที่เกิดขึ้นกับอ้อยได้ผล 100% - สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ 25-30 ตัน ต่อ 1 ไร่ 

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --