สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com

ปุ๋ยธาตุอาหารรอง-เสริม

 ประโยชน์ของธาตุอาหารรอง-เสริม - กลุ่ม พี.ดี กรดซิลิคอน ช่วยเพิ่มไส้เดือน เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มผลผลิต - กลุ่มกรดซิลิคอน+แร่ทองคำ ช่วยป้องกันแมลง เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มผลผลิต - กลุ่ม พี.ด๊ กรดซิลิคอน+แร่ทองคำ ช่วยป้องกันแมลง เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มไส้เดือน เพิ่มผลผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม อย่างคร

0
อื่น ๆ
-- รอเพิ่มข้อมูล --