สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
บุคลากร

บุคลากร สถานีวิทยุฯ และ สำนักงานโครงการแก้จนฯ

บุคลากร ร้านแม่กรณ์เกษตรรุ่งเรือง