สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
ประวัติสถานี

ปะวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 21 มี.ค. 2551 เดิมนั้นมีชื่อว่า "สถานีวิทยุชุมชนคนรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตย" บริหารงานโดย น.ส.จิรานันท์ จันทวงษ์ กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เชียงราย (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่ม ลูกฅนเมืองรักชาติ เชียงราย ต่อมาในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีวิทยุชุมชนคนรากหญ้า เชียงราย" ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินรายการจากแนวประชาธิปไตย มาเป็นรูปแบบรายการเอาใจพี่น้องเกษตรกร เน้นให้ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

สถานที่ก่อตั้ง

ที่ตั้งเลขที่ 226 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านลานทอง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร และระยะห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 843 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์ของโครงการแก้จนฯ

1. หาที่ทำกินให้เกษตรกรก่อน
2. ปลูกบ้านให้เกษตรกรก่อน
3. ไถ่ถอนที่ดินทำกินให้ก่อนถ้าเป็นหนี้นอกระบบ
4. ให้ปุ๋ยแก่เกษตรกรไปใช้ก่อน (ระยะเวลาที่ครบชำระคืน 4 ด./6 ด.) ได้ผลผลิตค่อยนำเงินมาชำระค่าปุ๋ยคืนโครงการฯ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียว

เกษตรกรที่โครงการฯ ช่วยเหลือไปแล้ว ได้แก่

นางหอม ไชยราช บ.ปงเคียน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จำนวน 159,000 บาท
นางสุวพัชร์ กาแก้ว บ.ดินดำ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 179,000 บาท
นายชยะพล ปินตา บ.ห้วยส้ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 160,000 บาท
นายเพลง หมื่นเงิน บ.แม่คำ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 12,000 บาท
นายทูล เวชกลาง บ.บ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 114,500 บาท