สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมเพื่อสังคม
หมู่บ้านโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ( เริ่มโครงการ )

หมู่บ้านโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ที่ บ้านจำไคร้ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของโครงการฯ และมีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งทางโครงการฯจะได้จัดสรรให้แก่เกษตรกรครอบครัวละ 10 ไร่ ทำการปรับพื้นที่ และปลูกบ้านให้แก่เกษตรกร รวมทั้งยังนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบพอเพียง และแนวทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (คนแก่ถูกทอดทิ้ง)

ช่วยเหลือ คุณยายจำ ปานศรี ที่อยู่ : ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ครอบครัวยากจน)

ครอบครัวคุณคำนันท์ คงมา ที่อยู่ : บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ครอบครัวคุณบัวผัน ก๋าแก้ว ที่อยู่ : บ้านเนินสะดวก ต.ผางาม อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( ผู้ป่วยอัมพาต )

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( ผู้ป่วยอัมพาต )

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( ผู้ป่วยติดเตียง )

ช่วยเหลือ คุณสมศักดิ์ มณีวรรณ์ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่อยู่ : ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว อ.พาน

ทางสถานีร้อยสี่ร่วมกับโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ร่วมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกโครงการแก้จนฯ ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่ อ.พาน

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว อ.แม่ลาว

ทางสถานีร้อยสี่ร่วมกับโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ร่วมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกโครงการแก้จนฯ ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาว

โครงการห่มรักจากร้อยสี่ ( แจกผ้าห่ม )

สถานีวิทยุคนรากหญ้าฯ ของเรา ได้ร่วมแจกไออุ่นบรรเทาภัยหนาวให้แก่พี่น้อง บ้านร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

แจกขนมเด็ก งานวันเด็กแห่งชาติ

สถานีวิทยุคนรากหญ้าเชียงรายฯ ร่วมแจกขนมและเครื่องเขียนให้กับเด็กๆๆในพื้นที่ บ้านเนินสะดวก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย