สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ
โครงการศึกษาดูงานไร่สวนผสม - ไร่มันสำปะหลังพันธุ์ฟ้าประทาน จ.สุพรรณบุรี
ร่วม โครงการภัยใต้พ่ายน้ำใจไทย 2558
น้องๆๆนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมศึกษาดูงานที่สถานีฯ
ร่วมอบรม โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร ที่ จ.เชียงใหม่
โครงการแก้จนฯจ.เชียงราย ลงพื้นที่สาธิตปุ๋ยน้ำ ( ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต )
โครงการแก้จนฯจ.เชียงราย ลงพื้นที่อบรมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอนให้แก่เกษตรกร
ร่วมโครงการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สาธารณะภัยและภาวะวิกฤติ
หน่วยงานทหาร มทบที่ 32 พบปะกับสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.เชียงราย
กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น
โครงการแก้จนฯ อบรมเกษตรกรปลูกปาล์ม อ.เชียงของ