สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

ร่วมอบรม โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร ที่ จ.เชียงใหม่

ทางสถานีวิทยุคนรากหญ้า FM104.00MHz. เชียงราย ได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการ ประชาสัมพันธ์สัญจรและฝึกอบรมด่านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ