สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

โครงการแก้จนฯจ.เชียงราย ลงพื้นที่สาธิตปุ๋ยน้ำ ( ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต )

โครงการแก้จนฯจ.เชียงราย ลงพื้นที่สาธิตปุ๋ยน้ำ ( ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ) ของบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นถึงผลของการใช้ปุ๋ยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่มีปัญหา หมู่บ้านเวียงหวาย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ