สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

หน่วยงานทหาร มทบที่ 32 พบปะกับสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.เชียงราย

ทางสถานีวิทยุคนรากหญ้า FM104.00MHz. เชียงราย ได้เข้าร่วมงาน กกล..รส.มทบ.32 พบปะกับสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุและสื่อต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ