สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น

เป็นกิจกรรมมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแกนนำเกษตรกรที่มีผลงาน และการติดตามเกษตรกรที่ดีเยี่ยมทุกท่าน ได้แก่ รางวัลที่ 1 คุณประสิทธิ์ กองฟู แกนนำเกษตกรจาก อ.เชียงของ รางวัลที่ 2 คุณไกรวิทย์ ยาวิเลิง แกนนำเกษตรกรจาก อ.เวียงแก่น รางวัลที่ 3 คุณบุญรอด ธิร่ำ แกนนำเกษตรกรจาก อ.เชียงแสน รางวัลที่ 4 คุณสมนึก ธรรมมาศ แกนนำเกษตรกรจาก อ.เมือง และรางวัลชมเชย อีก 5 รางวัล ได้แก่ 1.คุณเพลิง หมื่นเงิน 2.คุณกิตติชัย ใจผูก 3.คุณเหรียญทอง ผัดแปง 4.คุณสถาพร มณีโชติ 5.คุณธนวัฒน์ รักบุญ


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ