สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

ร่วม โครงการภัยใต้พ่ายน้ำใจไทย 2558

ทางสถานีวิทยุคนรากหญ้า ได้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กับโครงการ ภัยใต้พ่ายน้ำใจไทย 2558 รินจากใจชาวเชียงราย - พะเยา สู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา และ นราธิวาส เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ