สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

น้องๆๆนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมศึกษาดูงานที่สถานีฯ

ทางสถานีวิทยุคนรากหญ้า ได้รับเกียรติจากน้องๆๆ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย ได้มาศึกษาดูงานการใช้สื่อวิทยุในการประชาสัมพันธ์ และการทำสื่อวิทยุ กับทางสถานีวิทยุคนรากหญ้าของเรา


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ